En gud?

Ibland verkar det som att en av de största diskussionerna man har med till exempel kristna inte handlar om att jag använder magi eller att jag inte anser att Jesus är guds son. Nej ofta så fastnar de flesta kristna vid att jag anser att det finns mer än en gud och att det dessutom finns gudinnor. På dessa människor verkar det som att tanken på flera gudomar är omöjligt och att om man nu ändå råkar ha den uppfattningen så sjunker intelligensnivån med hälften bara på två sekunder.

Men Bibeln förnekar aldrig att det finns fler än en gud. Det låter tvärt om som att Bibeln accepterar idén att det finns en hel uppsjö av gudar. Vänta lite nu, säger du, det är klart att Bibeln, den ultimata kristna boken, säger att det bara finns en gud; GUD.

Ofta tänker man på första budordet, men budordet lyder:

”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.” (2 Mos 3)

Andra budordet lyder:

”Du ska inte tillbe sådana [bilder], ej heller tjäna dem. Ty jag, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.” (2 Mos 5-6)

Ingen stans i Bibeln förnekas andra gudar. Däremot så står det ganska ofta hur mycket bättre israeliternas gud är i jämförelse med de andra stammarnas gudar. Med andra ord: det finns andra gudar men jag är mycket bättre.

Så min tolkning är att Gud kallade Abraham, precis som många av oss andra har blivit kallade av olika gudomar. Gud sa, du ska följa mig och vara mig trogen och jag ska var god mot dig. Han förnyade detta med Moses och med flera andra ledare. I hela Moseboken så upprepas ordet ”förbund”. Gud ingick förbund med Abraham, Gud ingick förbund med Israeliterna. Han valde med andra ord ut dem och bad dem följa honom och inte de andra gudarna och de hängav sig åt honom.

Det är intressant att detta så småningom förvandlades till att det inte finns andra gudar. En skapelse av människan, förmodligen för att kunna ha ett bra grepp om makten. Det låter mycket bättre att säga att ”jag sitter på den absoluta sanningen” än ”jag sitter på en av många sanningar”.

Dagens lilla filosofiska tanke.